aktuális
hasznos hírek
Választás 2014
Választás 2014
Művelődési ház

Aktuális

időpont: 2014. október 27. hétfő, 18:00 | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

M E G H Í V Ó

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének

2014. október 27 - én

18:00 – kor

tartandó ünnepi alakuló ülésére

A pályázat benyújtási határideje: 2014. október 31. péntek

Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. november 7. péntek

Csepreg Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériummal együttműködve a 2015. évre ismételten kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

Az A és B típusú pályázati felhívás és a mellékletek a központilag rögzített Általános Szerződési Feltételekben megfogalmazottakat tartalmazzák, valamint a pályázat elbírálásához szükséges nyilatkozatok, mellékletek felsorolását.

feltöltve: 2014. október 22. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal | Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Sajtóközlemény

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás céljai közé tűzte ki megismertetni a gyermekekkel a komposztálás folyamatát, valamint a környezettudatos gondolkodás elsajátítását játékos formában.

A ládák átadásával egyidejűleg a gyermekeknek környezettudatos napot tartanak Szombathelyen, Körmenden, Répcelakon és Szentgotthárdon.

feltöltve: 2014. október 21. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

TÁJÉKOZATÓ

A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Vlasich Krisztán, Csepreg Város Polgármesterének ügyfélfogadási rendje átmenetileg a következő:

HÉTFŐ 13.00-16.00 óra között

PÉNTEK 8.00-9.00 óráig

 

Csepreg, 2014. október 21.

dr. Varga-Lazányi Irén
aljegyző

feltöltve: 2014. október 17. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal | UTIRO LEADER EGYESÜLET

Tájékoztatjuk, hogy megjelent a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) két pályázati felhívása:

1. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázati felhívás a következő linken elérhető:

http://palyazat.gov.hu/doc/4387

 

2. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című pályázati kiírás az alábbi linkre kattintva olvasható:

http://palyazat.gov.hu/doc/4386

feltöltve: 2014. október 17. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatás!

Tisztelt csepregi polgárok!

A 2014. október 12-én lezajlott önkormányzati választás eredményeként Vlasich Krisztián István lett Csepreg város új polgármestere, mely 2014. október 15-én jogerőssé vált.

A hivatalos eljárásrend értelmében alakuló ülést kell tartani az önkormányzati választás jogerőssé válásától számított 15 napon belül.

A megválasztott képviselőkről szóló eredményre 2014. október. 14 –én jogorvoslati kérelem érkezett, melyet dr. Dénes József Attila egyéni listás képviselőjelölt nyújtott be, melynek értelmében a képviselők megválasztásának eredménye nem emelkedett jogerőre.

A jogorvoslati kérelmet - mely az érvénytelen szavazatok újraszámolására vonatkozott – a Vas Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október 15-i ülésén tárgyalta és 49/2014. (X.15.) számú határozatával a fellebbezést elutasította, azonban a csepregi 002. szavazókörben a két érvénytelen szavazatból egyet Enzsöl László javára érvényesnek nyilvánított.

feltöltve: 2014. október 8. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal | Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A közelgő fűtési szezonra való tekintettel a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a szénmonoxidmérgezés megelőzésére, a tüzelő- és fűtőberendezések karbantartására!

feltöltve: 2014. október 8. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

A Vas Megyei Temetkezési KFt. értesíti a Tisztelt Vállalkozókat, hogy a sírkőmunkálatokat 2014. október 22-ig végezzék el a Halottak napi készülődés, a temetőlátogatások és a megemlékezések miatt.

feltöltve: 2014. augusztus 29. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0026 azonosító számú, Csepreg Térségi Vízmű vízminőség javítása

A Csepreg nevével fémjelzett vízbázis Csepreg területén levő ivóvíz kútjából kitermelt vízben a vízkémiai vizsgálatok a jogszabályban előírt határértéknél magasabb arzén, továbbá vas - és mangán tartalmat mutattak ki. Csepreg Város Önkormányzata, együttműködve a vele egy vízbázison található Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye Községek önkormányzataival a lakosságnak az emberi egészséget és életminőséget nem veszélyeztető, jó minőségű ivóvizet kívánják biztosítani. Átmeneti vízellátással jelenleg is biztosított az előírásoknak megfelelő minőségű ivóvíz.

A projekt keretében a vízkezelő technológia beépítése mellett megvalósul a csepregi vízműgépház felújítása, illetve 68 db vízbekötő vezeték és 987 méter gerincvezeték rekonstrukciója. A vízhálózat cseréje a Szombathelyi és a Dózsa György utcákban valósul meg. Az új technológiai megoldja az arzéneltávolítás mellett a vas – mangán eltávolításának kérdését is.