aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Bírósági ülnökválasztás 2019

feltöltve: 2019. április 9. 08:50 | utolsó módosítás: 2019. április 9. 13:28
Bírósági ülnökválasztás 2019

Bírósági ülnökválasztás

2019

Magyarország köztársasági elnöke 95/2019. (III.5.) KE határozatában a bírósági ülnökök választását 2019. március 7. és 2019. április 30. napja közötti időszakra tűzte ki.

Magyarország Alaptörvénye, Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon, nem hivatásos bírák -ülnökök- is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre szól. A legutóbbi ülnökválasztásra 2015. évben került sor, akiknek a megbízatása ez évben, az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szombathelyi Törvényszékhez, a Kőszegi Járásbírósághoz, és a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz választ ülnököket, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 20.SZ/2019.(II.21.) OBHE határozatában megállapított létszámban.

Bírósági ülnök jelölt lehet:

 • A Bjt. 212.§ (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
 • A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680.§ (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint kizárólag pedagógus, pszichológus és a gyermekvédelmi ellátórendszerben meghatározott, felsőfokú végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban ilyen munkakörben dolgozó személy vehet részt.
 • Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.
 • A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik.
 • A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.
 • Az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével.

 

A Bjt. szerint a bírósági ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, és az egyesületek - pártok kivételével -  jelölik.

 

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, a nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint a Be. 680.§ (5) bek.c) pontja szerinti, a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

 

A közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Felkérem a fent leírt feltételeknek megfelelő állampolgárokat, egyesületeket, alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményeket, a gyermekvédelmi ellátórendszerben foglalkoztató szervezeteket, hogy jelöljenek bírósági ülnöknek választható személyeket, akik az ismertetett feltételeknek megfelelnek!

 

A jelöléshez szükséges nyomtatványok a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán beszerezhetők vagy jelen tájékoztató végéről (mellékletek) letölthetők.

Csatolni kell továbbá minden ülnök jelöltnek az alábbi dokumentumokat:

 • a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt, mely igazolja, hogy
  • büntetlen előéletű
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. - A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni!

 

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökjelöltjének

 • igazolnia kell továbbá a megválasztásához Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő, szükséges adatokat és tényeket, ezért - fentieken túl - mellékelnie kell a tényeket tartalmazó dokumentumokat (pedagógus, pszichológus diploma másolata, a Be. 680. (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás)

 

A jelöléseket tartalmazó Bírósági ülnökké jelölés”, Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról nyomtatványokat, valamint a jelölt Hatósági erkölcsi bizonyítványát legkésőbb 2019. április 23. napján (kedd) 12.00 óráig lehet leadni a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán.

Csepreg, 2019. április 9.

dr. Balogh László sk.

jegyző

A cikket eddig 189 ember olvasta.
Hírhez kapcsolódó dokumentumok