Új projektek
Elnyert pályázatok
aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Civil szervezetek támogatása - pályázati felhívás

feltöltve: 2020. július 22. 12:05 | utolsó módosítás: 2020. július 22. 12:14
Civil szervezetek támogatása - pályázati felhívás

Csepreg Város Önkormányzatának

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

a civil szervezetek támogatására

2020. év

Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete nyilvános pályázatot hirdet civil szervezetek tevékenységének támogatására. A pályázat által elnyerhető összegeket a civil szervezetek az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségekre, rendezvények, programok szervezésére, a civil szervezet szervezetének működési költségeire fordíthatják.

Maximálisan igényelhető támogatás összege: 300.000 Ft

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csak az a pályázati igény vehető figyelembe, amely az alább felsorolt pályázati feltételeknek megfelel.

 

A pályázat részletes feltételei:

1./ Pályázni kizárólag a pályázati felhívás I. sz. mellékletét képező adatlapon lehet, mely letölthető a www.csepreg.hu honlapról.

 

Az adatlaphoz csatolni szükséges a jelen kiírás 7. pontjában előírt nyilatkozatokat:

2./ Pályázatot bármely jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli civil szervezet, nyújthat be.

 

Civil szervezetnek minősül az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében

a) a civil társaság,

b) a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -,

c) a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével - az alapítvány.

3./ A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

4./ Egy szervezet csak 1 pályázatot nyújthat be.

 

5./ Nem adható támogatás:

a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,

b) olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet (párt érdekében végzett politikai

tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a helyi, megyei önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, valamint a polgármester jelölése) folytat, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,

c) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó

beszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.

 

6./Pályázni az alábbi célokra lehetséges:

a) a szervezet működésének, működőképessége fenntartásának, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítése,

b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

c) kulturális, közművelődési tevékenység,

d) kulturális örökség megóvása,

e) természetvédelem, állatvédelem,

f) környezetvédelem,

g) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

h) nemzeti- és helyi hagyományaink ápolása, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

i) sport,

j) hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekképviselete,

k) tűzvédelem, tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység

l) turizmus.

 

7./ A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A benyújtott pályázati adatlapot és nyilatkozatokat aláírással és pecséttel,
 • Az adatlaphoz mellékelten a Pályázó nyilatkozatát közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről,
 • Az adatlaphoz mellékelten a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állammal és Csepreg Város Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.
 • Amennyiben releváns, az adatlaphoz mellékleten a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény értelmében megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. Amennyiben ez a nyilatkozat nem vonatkozik a pályázó szervezetre, abban az esetben ezt a nyilatkozatot nem kell kitöltenie.
 • A pályázónak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a 2018. üzleti évi beszámolóját a civil szervezetet nyilvántartásba vevő bíróságnál letétbe helyezte, illetve a 2019. évi beszámolóját 2020. szeptember 30. napjáig letétbe helyezi.
 • A pályázó szervezet képviselője aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának másolati példánya a szervezet képviselője által hitelesítve vagy banki aláírási kartonja másolatának a számlavezető bank által hitelesített eredeti példánya.
 • Amennyiben a pályázó bíróság által nem bejegyzett szervezet, úgy a civil társaság társasági szerződésének másolati példánya a szervezet képviselője által hitelesítve.
 • A civil szervezet hatályos – egységes szerkezetű - alapító okirata / alapszabálya (másolatban, képviselő által hitelesítve) (a továbbiakban együtt: létesítő okirat),

 

8./ A 2020. évben elnyert pályázati támogatás kifizetésének és elszámolásának rendje:

 • Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval. Az elnyert pályázati támogatás kifizetése a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül a Támogatott Pályázó bankszámlájára történő átutalással teljesül.
 • Az elnyert támogatás felhasználását, az elszámolás és a beszámolás rendjét a támogatási szerződés részletesen tartalmazza. (Minden elszámolásnak és tartalmi beszámolónak a pályázati anyagban leírtakkal összhangban kell lennie.)
 • Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy a pályázati anyagban leírt programtól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül, mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. A Támogatott a tárgyéven belül indokolt esetben kérheti a pályázati cél módosítását, amiről a képviselő – testület dönt. A módosítás nem terjedhet ki a támogatási összeg emelésére.
 • Az elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének végső határideje 2021. január 31. Az elszámolást és a program megvalósításának rövid tartalmi beszámolóját 1 példányban kell benyújtani a Támogatási Szerződésben meghatározott módon.

 

9./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személyek:

 

10./ Pályázat benyújtásának módja:

 • Pályázat benyújtási határideje (postai- és személyes benyújtás esetén is):

2020. augusztus 15.


A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

 • A pályázatokat 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, 1 másolati példányban lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük átadni/leadni/postára adni – ennek hiányában nem áll módunkban értékelni a pályázatokat! A borítékra kérjük ráírni: „Civil Alap pályázat 2020, A pályázati határidő lejárta előtt felbontani tilos”
 • Pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén): Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
 • Pályázat benyújtási címe (postai benyújtás esetén): Csepreg Város Önkormányzata 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
 • Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség, annak teljesítésére a felszólítást követően 8 nap áll a pályázó rendelkezésére!

11. /Pályázatok értékelése

 • A pályázatokat Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete bírálja el a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatának figyelembevételével.
 • Pályázat elbírálásnak határideje: a benyújtási határidőt követő 30 nap
 • A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

12. /Pályázók értesítése

 • A Pályázókat a pályázati eredményről emailben értesítjük 2020. szeptember 30. napjáig.
 • A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a www.csepreg.hu portálon is közzétételre kerül.

 

13. /Szerződéskötés

 • A szerződéskötés tervezett időpontjáról a támogatott Pályázókat a pályázati eredmény értesítésével egyidejűleg postai úton tájékoztatjuk.

 

A cikket eddig 253 ember olvasta.
Hírhez kapcsolódó dokumentumok
megnevezésfeltöltveméret
Pályázati felhívás2020.07.22.786.4 Kb
1. melléklet Pályázati adatlap2020.07.22.43.8 Kb
2. melléklet nyilatkozat2020.07.22.42.1 Kb
3. melléklet nyilatkozat2020.07.22.8.3 Kb
4. melléklet nyilatkozat2020.07.22.11.2 Kb
5. melléklet nyilatkozat2020.07.22.8.5 Kb
ma van
2020. augusztus 11. kedd,
Zsuzsanna napja.
Időjárás:
Választás 2019
Önkormányzati választások 2019Európai Parlamenti választások 2019
eseménynaptár
HKSzCsPSzV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Hulladékgyűjtés
Hulladékgyűjtési naptárak
Tűzmegelőzés
Tűzmegelőzési célú kampány
friss fotógaléria
Népszámlálás
Népszámlálás 2011