aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Lakossági tájékoztató Csepreg város településfejlesztési eszközeinek módosításáról

feltöltve: 2018. július 27. 07:00 | utolsó módosítás: 2018. július 31. 19:49

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ LEÍRÁS CSEPREG VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ LEÍRÁS CSEPREG VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete településrendezési eszközeinek módosítását határozta el. A Város településrendezési eszközeit készítő REGIOPLAN Kft. (9022 Győr, Újkapu u. 13.) az alábbi módosítások átvezetését indította el:

  1. Csepreg, Deák F. u. 1272/2hrsz. volt focipálya beépíthetőségének megteremtése, Szabályozási Terv Készítése a terület feltárására.
  2. Temető előtti terület, út és parkoló létesítési feltételeinek megteremtése (átminősítése), parkoló kiszabályozása, a Vasút utca elején és a 1127hrsz.-en.
  3. Piaci kiszolgáló épület és agrárlogisztikai központ létesítési feltételeinek megteremtése a Csepreg, Széchenyi tér 18. 1311 hrsz.-en.
  4. A Csepreg Malomkert melletti volt Dodzsem park területének (541/1 hrsz.) közcélú funkció megjelenítése.
  5. A KSZK Csepreg, Széchenyi tér 28. 1231 hrsz. volt általános iskola idegenforgalmi hasznosításának megteremtése érdekében a rendezési terv felülvizsgálata.
  6. A Nádasdy F. u. 15. 587/3. hrsz. ingatlan bővíthetőségi feltételének megteremtése az 599 hrsz. megosztásával.
  7. Az 1126/10/11/13 hrsz-ú telkek településszerkezeti besorolásának és szabályozásának megváltoztatása, ipari gazdasági terület helyett falusias lakóterületbe sorolása. Az Ady utca és a Vasút utca közötti tervezett 16 m-es kijelölt út felülvizsgálata, az itt található telkek építési telekként történő legoptimálisabb hasznosítása.
  8. Csepreg, körforgalomnál Tormásliget irányába található baloldali GIP- es besorolási területek belső tervezett feltáró útjainak megszüntetése.

A településrendezési eszközök módosítása jelenleg véleményezési szakaszban tart. A partnerségi egyeztetés szabályai alapján a meghatározott partnerek és a lakosság javaslatukat, véleményüket 8 napon belül papír alapon a Polgármesternek címezve (Csepreg Város Önkormányzata 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.), vagy elektronikusan megküldhetik a telepulesfejlesztes@csepreg.hu e-mail címre (legkésőbb 2018. augusztus 6-ig).

A Véleményezési dokumentáció megtekinthető ezen a linken és a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalban a műszaki osztályon.

Tisztelettel kérem a partnereket, hogy Csepreg településrendezési eszközeinek módosítását véleményezni szíveskedjen!

 

Csepreg, 2018. július 27.

Tisztelettel:

dr. Balogh László sk.

jegyző

A cikket eddig 408 ember olvasta.