aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Meghívó Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 29-i ülésére

feltöltve: 2017. szeptember 22. 12:29

Csepreg Város Polgármestere

M E G H Í V Ó

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének

2017. szeptember 29-én 800 órakor

tartandó nyílt ülésére

Az ülés helye: a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés napirendi pontjai

 

1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Vlasich Krisztián polgármester

dr. Balogh László jegyző

2. A Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI tájékoztatója az intézmény 2016/2017-es nevelési évéről

Előadó: Háromi Jenő mb. igazgató

3. A Csepregi Sportegyesület tájékoztatója a 2016/2017-es idényről

Előadó: Vlasich Krisztián polgármester

Kocsis Imre Gábor elnök

4. Csepreg Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Vlasich Krisztián polgármester

Bangáné Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető

5. Tájékoztató a költségvetési rendelet időarányos végrehajtásáról

Előadó: Vlasich Krisztián polgármester

Bangáné Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, a pályázati kiírás elfogadása

Előadó: Vlasich Krisztián polgármester

7. Hotel Öregmalom területét érintő turisztikai fejlesztéssel kapcsolatos döntéshozatal

Előadó: Vlasich Krisztián polgármester

dr. Balogh László jegyző

8. Csepreg Széchenyi köz 1. sz. alatti önkormányzati bérlakások értékesítése

Előadó: Vlasich Krisztián polgármester

dr. Balogh László jegyző

9. Csepreg Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Előadó: Vlasich Krisztián polgármester

dr. Balogh László jegyző

10. Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tárgyában megkötött szerződés módosításának jóváhagyása

Előadó: Vlasich Krisztián polgármester

dr. Balogh László jegyző

11. Csepreg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályainak módosítása

Előadó: Vlasich Krisztián polgármester

dr. Balogh László jegyző

12. Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Vlasich Krisztián polgármester

dr. Balogh László jegyző

13. Az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Vlasich Krisztián polgármester

dr. Balogh László jegyző

14. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatás ellátójának kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése

Előadó: Vlasich Krisztián polgármester

dr. Balogh László jegyző

15. Lakásbérleti szerződések hosszabbítása

Előadó: Vlasich Krisztián polgármester

dr. Balogh László jegyző

16. Egyebek

 

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom és várom!

Csepreg, 2017. szeptember 22.

Vlasich Krisztián

polgármester

A cikket eddig 642 ember olvasta.