aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Meghívó lakossági fórumra

feltöltve: 2017. augusztus 18. 07:30 | utolsó módosítás: 2017. augusztus 18. 20:04
Meghívó lakossági fórumra

MEGHÍVÓ

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. augusztus 24. napján (csütörtökön) 19.00 órakor

lakossági fórumot tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

A lakossági fórum helye: Zeneiskola épülete

(9735 Csepreg, Széchenyi köz 8.)

A lakossági fórum tárgya:

Előzetes tájékoztatás a partnerek részére Csepreg Város településképi arculati kézikönyvének elkészítéséhez és a településképi rendelet megalkotásához.

Előadók: Godavszky Beáta főépítész, Hárominé Orbán Erika alpolgármester

Miről lesz szó?

Települési Arculati Kézikönyv (TAK) leírja a település természeti és épített környezete – például középületek, közterületek, lakóházak – által meghatározott arculatát, jellemzőit, védendő értékeit, és ezek alapján ajánlást tesz arra, hogyan lehet a településképet megőrizni, annak jó építészeti hagyományait a jövőben tovább vinni.

 

Az önkormányzat a településkép védelmét Településképi rendeletben (TkR) biztosíthatja. Ennek lényege ugyancsak a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzése és fejlesztése.

 

A partnerségi egyeztetés szabályai alapján a meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot, véleményt nyilváníthatnak a lakossági fórumon, valamint véleményeiket 15 napon belül papír alapon a Polgármesternek címezve, Csepreg Város Önkormányzatának címére (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.), vagy elektronikusan megküldhetik a telepulesfejlesztes@csepreg.hu e-mail címre (2017. szeptember 7-ig).

Tisztelettel kérem a lakosságot, a fórumon megjelenni és részt venni szíveskedjenek.

Csepreg, 2017.08.16.

 

Tisztelettel:

 

Hárominé Orbán Erika sk.

alpolgármester

Vlasich Krisztián sk.

polgármester

 

A cikket eddig 427 ember olvasta.