aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Tájékoztatás az Állami Számvevőszék jelentéséről

feltöltve: 2019. május 30. 12:46 | utolsó módosítás: 2019. május 30. 13:32
Tájékoztatás az Állami Számvevőszék jelentéséről

Tájékoztatás

az Állami Számvevőszék jelentéséről

 

 

2019. május 29.-én az Állami Számvevőszék, vizsgálatának lezárásaként megküldte vizsgálati jelentését, az önkormányzatnál végzett „Integritás és belső kontrollrendszer” vizsgálatának tárgyában. Az ÁSZ a vizsgálati jelentésben megfogalmazott megállapításai alapján csupán három javaslatot foglamazott meg a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, valamint Csepreg Város Önkormányzat polgármestere számára.

 

A jegyző számára az ÁSZ javasolta, hogy intézkedjen a Közös Hivatal számlarendjének elkészítéséről, valamint a Hivatal iratkezelési szabályzatának kiadásáról, míg a polgármesternek az Önkormányzat számlarendje kiadása tekintetében fogalmazott meg javaslatot.

 

Az önkormányzatnak és hivatalnak 30 napon belül kell intézkedési tervet készítenie a megfoglamazott javaslatokkal kapcsolatosan. Figyelemmel azonban arra, hogy a hivatal számlarendje 2017. július 1. napján kiadásra került, valamint az ellenőrzött időszakra vonatkozóan is volt a hivatalnak a levéltár által jóváhagyott iratkezelési szabályzata, további intézkedés ezen a területen nem indokolt. Az önkormányzat 2019. április 25. napjával megtartott rendes testületi ülésén fogadta el a hivataltól elkülönült számlarendjét, mely dokumentum azt megelőzően is rendelkezésre állt, csak hivatallal egységesen, egy dokumentumban kezelve. Mindezekre figyelemmel az ÁSZ javaslatában foglaltak további intézkedést e téren nem indokolnak. Ezt az ÁSZ jelentése is alátámasztja, hiszen a jelentés is rávilágít arra, hogy az ellenőrzött időszak végére a belső kontrollrendszer minősége javult.


A fentiekre figyelemmel éppen ezért visszautasítjuk Varga Dániel képviselő mindennemű, a közvéleményt félrevezető, politikai haszonszerzés érdekében közétett megnyilvánulását. Az önkormányzat gazdálkodása az állami szervek folyamatos kontrollja alatt működik. Az időközi és év végi gazdálkodási jelentéseinket a Magyar Államkincstár valamennyi évben jóváhagyta, az önkormányzat gazdálkodása és mérlege kiegyensúlyozott.


Az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek gazdálkodási feladatait a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal apparátusa végzi. A belső szabályozás kialakítása is a Hivatal és annak vezetőjének feladata. Éppen ezért méltánytalan az önkormányzat választott vezetőjét korrupciós kockázattal vádolni, hiszen a napi szintű operatív gazdlkodási feladatokat az apparátus végzi. Az ÁSZ nem állapított meg tényleges pénzügyi visszaélést, hanem a szabályozási környezet egyes hiányosságaira hívta fel a figyelmet.


Csepreg Város Önkormányzata és annak hivatala a csepregi polgárokért és város folyamatos fejlődésért dolgozik nap mint nap. Számunkra az elvégzett munka az érték és az eddig elért eredmények minket igazolnak. Az alaptalan és a tények ismerete nélkül megfogalamzott politikai nyilatkozatok éppen ezen erdményeket szándékoznak elhomályosítani és elterelni azokról a figyelmet.


Az önkormányzat ajtaja minden csepregi polgár számára nyitva áll, működésünk és gazdálkodásunk transzparens, és jogszabályok adta lehetőségeinkhez mérten készséggel állunk rendelkezésre bármilyen kérdés megválaszolásában.


Dolgozunk tovább! Hajrá Csepreg!


Csepreg, 2019. május 30.


dr. Balogh László s.k. Vlasich Krisztián s.k.
Jegyző Polgármester

 

 A cikket eddig 655 ember olvasta.