aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Híreink

Vallás kategóriában

feltöltve: 2018. november 3. | forrás: Mária Radió Savaria

2018.11.04-én vasárnap reggel 8 órai kezdettel a Mária Rádió Savaria élő adásban közvetíti a szentmisét Csepregről a Szent Miklós plébánia templomból.

A Mária Radió Savaria a magyarországi Mária Rádió régiós stúdiója.

A rádióadás az FM 88,4 MHz frekvencián lesz hallható a Vas megyei vételkörzetben, illetve az Interneten online is hallgatható a  www.mariaradio.hu/MRPlayer.html?r=szombathely linken  keresztül, illetve az adásnap után 2 hétig visszahallgatható a hangtar.mariaradio.hu/24h intranetes címen a szombathelyi régiós rádiót kiválasztva.

feltöltve: 2018. március 27. | forrás: Szent Miklós Plébánia Csepreg | Dóra György
Virágvasárnapi keresztút járás Csepregen

„Jertek, hívek, a szent keresztútra,
Gondoljunk a szenvedő Urunkra,
Öleljük át véres keresztfáját,
Sirassuk meg keserves halálát.”

2018. március 25-én – Virágvasárnap délutánján – a kissé zord idő ellenére, - keresztút járáson vettek részt a csepregi Szent Miklós plébánia hívei a Boldogasszony kápolnához vezető stációk mentén.

Nagy örömmel üdvözöltük a Csapodról érkezett zarándokokat, akik imádságos lélekkel csatlakoztak hozzánk. Elsőször Finta József plébános úr bemutatta templomunk nevezetességeit a vendégek számára.

A keresztúti stációkat követve elmélkedéssel, imádkozva és énekelve idéztük fel Jézus szenvedésének történetét. A Boldogasszony kápolnában a Magyarok Nagyasszony áldását és oltalmát kértük családjainkra, városunkra, egyházmegyénkre, hazánkra és Európára.

Istentől megáldott Húsvétot kívánunk minden kedves testvérünknek!

Szent Miklós Plébánia Csepreg

feltöltve: 2017. április 3. | forrás: Csepregi Szent Miklós Plébánia Egyházközsége
Keresztútjárás

2017. április 2-án vasárnap szép, napsütéses délutánon keresztutat jártak a csepregi hívek a Boldogasszony kápolnához vezető stációk mentén.

Imáinkat felajánlottuk a családokért, a betegekért, egyházközségünk valamennyi tagjáért és magyar hazánkért. A kápolnában énekeink Máriát dicsérték. A hitéleti részt a beszélgetés és a gyerekek vidám játéka követte. Hazaindulás előtt meghallgathattuk a házastársak imáját.

Köszönjük a jó Istennek és egymásnak a szép vasárnapi együttlét minden kegyelmét és örömét!

Áldott húsvét-várást kívánunk a kedves testvéreknek!

feltöltve: 2017. március 29. | forrás: Csepregi Római Katolikus Egyházközség

A húsvéti lelkigyakorlatok és a Nagyheti szertartások rendje:

feltöltve: 2017. március 27. | forrás: Csepregi Római Katolikus Egyházközség

Egyházkerületi Hittanverseny eredményei
Iván, 2016. március 11.

feltöltve: 2017. március 23. | forrás: Csepregi Római Katolikus Egyházközség

Március 19. és 26. között élelmiszer-gyűjtés lesz a templomokban. Az alábbiakban olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele.

 

Kedves Testvérek!

feltöltve: 2016. december 27. | forrás: Csepregi Római Katolikus Egyházközség

Piros szívet kapott:

feltöltve: 2016. december 27. | forrás: Csepregi Római Katolikus Egyházközség

60 éves évfordulót ünnepel

Maximovits Ferenc és Polgár Rozália (Tormásliget)

 

55 éves évfordulót ünnepel

Vígh József és Király Lívia

Taál József és Varga Ilona

 

50 éves évfordulót ünnepel

Pócza János és Mészáros Etelka

Takács Lajos és Sárvári Etelka

 

40 éves évfordulót ünnepel

Poór Lajos és Frank Rita

Kovács Ferenc és Rozsár Zsuzsanna

Németh Elemér és Mészáros Éva

Szele Mihály és Edőcs Erzsébet

Toldi József és Suborits Mária

Kárpáti Ferenc és Maximovics Rozália (Tormásliget)

 

25 éves évfordulót ünnepel

Kóbor Ferenc és Jujber Andrea

Berta Lajos és Tóth Tünde

Nagy András és Vlaszinich Szilvia

Poór József és Derdák Anita

Ragats Imre és Punger Viola

Szekér István és Barasits Krisztina

feltöltve: 2015. december 28. | forrás: Csepregi Római Katolikus Egyházközség

60 éves évfordulót ünnepel

Márk János – Udvardy Magdolna

Réczeg József – Horváth Erzsébet (Tormásliget)

 

55 éves évfordulót ünnepel

Iliás János – Szanati Ilona

Molnár István – Kolnhoffer Frida

Szalai László – Mészáros Terézia

 

50 éves évfordulót ünnepel

feltöltve: 2015. december 28. | forrás: Csepregi Római Katolikus Egyházközség

Piros szívet kapott:

Kardos Mátyás 3. a

Váthy Bálint 5. a

Kovács Kristóf 6. oszt.

Zsömbölyi Zolta 8. a

Kovács Boldizsár 2. oszt.

Horváth Dóra 3. a

 

Középiskolások:

feltöltve: 2015. november 16. | forrás: Csepregi Római Katolikus Egyházközség

Az alábbiakban az MKPK körlevelét olvashatják, amelyet a Szent Márton jubileumi év megnyitására adtak ki.

Kedves Testvérek!

A Gondviselés különleges megnyilvánulását látjuk abban, hogy Szent Márton jubileumi éve egybeesik a Ferenc pápa által meghirdetett „Irgalmasság Évével”. Mostantól egy éven át ünnepeljük hazánkban azt a tényt, hogy Istenünk 1700 évvel ezelőtt adta Egyházunk számára az első szentként tisztelt nem vértanú hitvallót, a Pannoniában született Mártont. A történelemben továbbélő Krisztus megjelenítője volt, példát adva arra, hogy mindig a saját korunkban kell az evangéliumot valóra váltani. Nemcsak a Karolingok és a Magyar Királyság tekintett mindig patrónusként reá, hanem működésének színhelye, egész Franciaország, sőt Európa több vidéke is. Életpéldája pedig ma, a szegénységgel szembesülő világban aktuálisabb, mint valaha.

feltöltve: 2015. október 5. | forrás: Csepregi Római Katolikus Egyházközség
A 200 éves csepregi Szentkúti Kápolna búcsúja – főpásztori áldással

2015. szeptember 13-án ünnepi szentmise keretében áldotta meg Dr. Pápai Lajos megyéspüspök a felújított Szentkúti kápolnát és környezetét. Megszépült a homlokzat, a tető, a belső tér, a szentély, a park, a kerítés és a kapu. Parkosítás, faültetés, virágosítás tette még szebbé e kedves kegyhelyet.

Csepreg város hívő közössége ezen ünnepség keretében mondott köszönetet püspök atyának, a helyhatóságnak és kápolnáért mindig tenni akarók sokaságának a sok-sok segítségért.

Finta József csepregi plébános szentmise bevezető gondolataiból idézünk:

feltöltve: 2015. március 24. | forrás: Csepregi Római Katolikus Egyházközség

„Mindent Isten nagyobb dicsőségére!”
(Loyolai Szent Ignác)

Egyházkerületi Hittanverseny eredményei:
(Iván, 2015. március 7.)

feltöltve: 2015. január 4. | forrás: Csepregi Római Katolikus Egyházközség

Dr. Pápai Lajos megyéspüspöknek az újév alkalmával írott, január 1-jén a Győri Egyházmegye templomaiban felolvasott körlevelét az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

feltöltve: 2015. január 2. | forrás: Csepregi Római Katolikus Egyházközség

Jubiláns házaspárok köszöntése – 2014. Szent Család vasárnapja