aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Az Egyházközség 2018. december havi, adventi, karácsonyi eseményei

Hétfő, szerda, csütörtök és péntek reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék. (Keddi napokon nem lesznek hajnali misék.)

Az adventi időszakban összesen 12 hajnali szentmise lesz.

A szívek kiosztása a következők szerint történik.

1 – 4  szentmisén való részvétel        piros szív
5 – 8  szentmisén való részvétel        ezüst szív
9 - 12 szentmisén való részvétel       arany szív
12      szentmisén való részvétel        aranyszív és ajándék

 

2017. december 3-9. között a Szent Miklós templom bejáratánál ismét kihelyezésre került a „Szent Miklós kosara”. A Csepregi Katolikus Karitász Csoport és az Egyházközség adományokat (tartós élelmiszereket) kér a csepregi rászorulók javára.

December 8-án és 15-én - szombatonként 14.30 órás kezdéssel pásztorjáték próbák lesznek 8-án az iskolában, 15-én pedig a templomban. A főpróba december 22-án 14:30 órakor lesz a Szent Miklósban templomban.

Az adventi időben – december 12-én és 19-én - a 6 órai hajnali szentmisét követően forró teára, kakaóra, kalácsra hívjuk a szentmisén részt vevő gyerekeket és felnőtteket a plébániára.

 

December 1 – szombat

13 órára hívjuk és várjuk a közösségükért tenni akaró fiatalokat és örök fiatalokat, akik szívesen segítenek a templom körül a falevelek összegyűjtésében és elszállításában.

Hálás köszönet a segítségért!

Első szombati engesztelő imaóra.

16.00 Szent Katalin kápolna

…  „a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel, akik 5 hónapon keresztül minden első szombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért elimádkozzák és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve Velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek.”

A fatimai üzenetnek eleget téve engesztelő imaóra keretében rózsafüzér elmélkedés után szent mise következik.

 

December 2 – Advent első vasárnapja

14.30-tól immár a több éves hagyománnyal rendelkező adventi koszorú készítésre várjuk a családokat a plébániára.

 

December 3 – hétfő

Reggel 6 órakor kezdődik az első hajnali szentmise a Szent Miklós templomban.

 

December 6 - csütörtök

Szent Miklós ünnepe, templomunk búcsúja.

A szentmise 10.30 órakor kezdődik, melyet az ezüstmisés Kovács Csaba Albert a tatai kapucinus (Szent Imre) templom plébánosa mutatja be.

A szentmise végén megérkezik a Mikulás és az egész évben jól viselkedő, jól tanuló gyerekeket, felolvasókat, ministránsokat biztosan meg fogja jutalmazni.

Az ajándékozás után a tanítókat, tanárokat, pedagógusokat Finta József plébános úr beszélgetésre hívja a plébániára.

18 órakor a Szent Miklós templomban ünnepi, búcsúi szentmise lesz. A koncelebrált szentmisét Kovács Csaba Albert a tatai kapucinus (Szent Imre) templom plébánosa mutatja be.

A liturgiát Csepreg Város Fúvószenekarának közreműködése emeli.

 

December 7

Az elsőpéntekes betegek gyóntatása.

 

December 8 – szombat

8 órakor a Szent Miklós templomban kezdődő szentmise keretében emlékezünk meg a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásáról.

14.30 pásztorjáték próba az iskolában.

A 17 órakor a Szent Katalin kápolnában kezdődő szentmisét már Advent 2. vasárnapjáról vesszük.

 

December 11 - kedd

A betegek karácsonyi gyóntatása.

Kérjük a hozzátartozókat, hogy családtagjuk gyónási szándékát jelezzék a plébánián, vagy a sekrestyében.

 

December 15 – szombat

14.30 pásztorjáték próba a Szent Miklós templomban.

 

December 21 - péntek

15 – 17 óra között a diákok gyóntatása       (Szent Miklós templom)

A diákok gyóntatása, félórás időbeosztásban történik. A szentgyónásukat ezen időben természetesen a felnőttek is elvégezhetik.

 

December 22 – szombat

8 órára várják a nagytemplom karácsonyi felkészítéséhez a tenni akaró lányokat, asszonyokat, fiúkat és férfiakat. A templom takarítását és a fenyőfák beállítását a szokásos évi rend szerint végezzük.

14.30-kor jelmezes pásztorjáték főpróba a Szent Miklós templomban

14 – 16.30 óra között gyóntatás                 (Szent Miklós templom)

A felnőtt hívek ezen alkalommal végezhetik el karácsonyi szentgyónásukat.

16 óráig vendéggyóntató atya is segítségünkre lesz.

 

December 23 - vasárnap

16 órakor a Promenád-színpadon az Ifjúsági Hittancsoport szabadtéri pásztorjátékot fog előadni.

 

December 24 – hétfő

15.30 pásztorjáték (Szent Miklós templom)

A csepregi általános iskola hittanos diákjai pásztorjátékkal kedveskednek a családoknak.

Hajnali misékért kapott piros, ezüst és arany szívek kiosztása.

 

23.30 pásztorjáték (Szent Miklós templom)

A plébánia Ifjúsági Hittan Csoportja pásztorjátékot ad elő.

 

Éjféli szentmise a Szent Miklós templomban.

 

December 25 – kedd

Urunk születése, Karácsony ünnepe

Templomunkban 9.30-kor lesz a karácsonyi ünnepi szentmise.

 

December szerda - kedd

Szent István első vértanú emléknapja

Templomunkban 8 órakor lesz a szentmise.

 

December 30 – vasárnap

A Szent Család: Jézus, Mária és Szent József ünnepe

9.30-kor hálaadó szentmise keretében köszöntjük a 25, 40, 50, 55, 60 és 65 éves házassági évfordulójukat ünneplő jubiláns házaspárokat.

 

December 31 – hétfő

18 órakor év végi hálaadás az Oltáriszentség előtt.       (Szent Miklós templom)

2017. január 1 - kedd

Újév – Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe

Templomunkban 8 órakor lesz a szentmise.

Kapcsolódó hírek
Kapcsolódó dokumentumok