aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Az Egyházközség 2019. április havi eseményei

A zárda kápolnában a szombati szentmisék áprilistól 18 órakor kezdődnek.

Az esti szentmisék előtt 18.30-tól a nagyböjti időben – péntekenként - keresztúti ájtatosságot végzünk.

 

Az esti szentmisék előtt 18.30-tól 4-én és 25-én - csütörtöki napokon szentségimádást végzünk.

 

Április 2 - kedd

Az idősek és a betegek húsvéti gyóntatása.

 

Április 5. – elsőpéntek

A betegek gyóntatása.

 

Április 6 - szombat

Első szombati engesztelő imaóra.

17.00 Szent Katalin kápolna

…  „a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel, akik 5 hónapon keresztül minden első szombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért elimádkozzák és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve Velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek.”

A fatimai üzenetnek eleget téve engesztelő imaóra keretében rózsafüzér elmélkedés után szentmise következik.

 

Április 11 – 12 – 13. lelkigyakorlati napok.

 

Április 14 - Virágvasárnap - Jézus bevonulása Jeruzsálembe.

A 8 órás szentmisén barkaszentelés. A Passiót az énekkar fogja énekelni.

Április 18 – 21. Nagyhét szertartásai a Szent Miklós templomban

Húsvét után a Szent Miklós templomban a hétköznapi, esti szentmisék kezdési időpontja 19 órára változik.

 

Április 28 – vasárnap

Isteni Irgalmaság Vasárnapja

A 8 órás szentmise előtt az Irgalmasság Rózsafüzérét mondjuk el a Szent Miklós templomban.

Kérjük a szentmisére érkező testvéreket kapcsolódjanak be a közös imádságba!

A szentmise keretében könyörgünk a jó termésért, majd búzaszentelés.

 

-----------------------------------------------------------------------

 

A 2019. évi húsvéti lelkigyakorlatok rendje

 

A lelkigyakorlatunkat Wolowicz Ádám SVD – kőszegi verbita missziós atya vezeti.

 

1. nap: április 11. csütörtök 18 órakor

 

2. nap: április 12. péntek 17:30-tól keresztúti ájtatosság, 18 órától szentmise

 

3. nap: április 13. szombat 18 órakor

 

A szentmise keretében a betegek szentségének kiszolgáltatására kerül sor.

Aki fel kívánja venni a betegek kenetét - kérjük - előzetesen jelezze szándékát a sekrestyében, vagy a plébánián.

 

Húsvéti szentgyónások időbeosztása a lelkigyakorlatos atya segítségével:

 

Április 11. csütörtök 17 órától a szentmise kezdetéig.

 

Április 12. péntek 15:30-tól a szentmise kezdetéig.

Ezen a napon elsősorban a diákokat és a fiatalokat várják.

 

Április 13. szombat 15:30-tól a szentmise kezdetéig a felnőtt hívek számára.

 

 

Nagyheti szertartások rendje

 

Április 18 - Nagycsütörtök

Szentmise az utolsó vacsora emlékére 18 órakor.

Virrasztás és szentségimádás 22 óráig.

(21-22 óra között a fiatalokat várjuk.)

 

Április 19 – Nagypéntek

15 óra Keresztút és az Úr szenvedésének ünneplése 18 órakor.

 

Április 20 – Nagyszombat

A Szentsír látogatása 9 órától.

A Húsvéti Vigília szertartásai 20 óra

 

Tűzszentelés, a húsvéti gyertya bevitele, igeliturgia, keresztségi liturgia, eukarisztia liturgiája, feltámadási körmenet, a húsvéti ételek megáldása.

 

Április 21 – Húsvétvasárnap

Krisztus feltámadása – ünnepi szentmise 9:30 órakor.

 

Április 22 – Húsvéthétfő

Ünnepi szentmise 8 órakor.

Kapcsolódó hírek
Kapcsolódó dokumentumok