aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Az Egyházközség 2017. november havi eseményei

November 1 – szerda   Mindenszentek ünnepe

A Szent Miklós templomban a szentmise 8 órakor kezdődik.

15.00 Közös imádság és Mindenszentek litániája a Temetői keresztnél

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

 

November 2 – csütörtök        Halottak napja

8.00 Halottak-napi szentmise – Szent Miklós templom

 

November 3 - elsőpéntek

A szentmise 18 órakor kezdődik a Szent Miklós templomban.

 

November 4 – Első szombat

Engesztelő imaóra

16.00 Szent Katalin kápolna – Rózsafüzér elmélkedés

…  „a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel, akik 5 hónapon keresztül minden első szombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért elimádkozzák és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve Velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek.”

A fatimai üzenetnek eleget téve engesztelő imaóra keretében rózsafüzér elmélkedés után szentmise következik.

17.00  - Szentmise a Szent Katalin kápolnában

 

November 9 – péntek

18:45-re szülői értekezletre hívjuk és várjuk az első osztályosok szüleit a plébániára.

„Nem hagylak árván titeket!” – Apor püspökre emlékezünk boldoggá avatásának huszadik évfordulóján

Apor Vilmos vértanú püspökre emlékezünk boldoggá avatásának huszadik évfordulóján szentmisét mutat be Veres András megyéspüspök a győri Kármelhegyi Boldogasszony-templomban 18 órai kezdettel.

 

November 10 – péntek  Találkozások a plébánia

A 18.45 órakor kezdődő összejövetel témája: A bűn

 

November 18 – szombat

15 órára várjuk a templomba az első osztályosokat az Árpád-házi Szent Erzsébetről szóló előadás főpróbájára.

 

November 19 – vasárnap   Árpád-házi Szent Erzsébet liturgikus ünnepe

A Szent Miklós templomban a 8 órás szentmiséhez kapcsolódva az első osztályos hittanos gyerekek előadásában Árpád-házi Szent Erzsébet életéből láthatunk jeleneteket.

Országos gyűjtés a katolikus karitász javára.

 

November 22 – szerda

15.15 órakor az első osztályos hittanos gyerekek a csepregi idősek otthonában is előadják az Árpád-házi Szent Erzsébet életéből megtanult jeleneteket.

 

November 25 – szombat                 Szent Katalin kápolna búcsúja

9 órakor szentmise, majd szentség kitétel

A szentmisét Szalai Gábor sopronkövesdi plébános mutatja be.

A nap folyamán ima órák a hívek részvételével és vezetésével.

A 14 órakor kezdődő imaórát a vendég lelkipásztor vezeti.

17.00 szentség eltétel és szentmise zárja az ünnepet.

 

November 26 – vasárnap  Krisztus Király ünnepe

Az egyházi év vége

 

Csütörtöki napokon az esti szentmisék előtt szentségimádást végzünk a szokott rend szerint.

 

December havi előzetes


December 2 - szombat

A pásztorjáték próba 14:30-kor kezdődik az iskolában.

December 3.  Advent első vasárnapja

14.30-tól immár a több éves hagyománnyal rendelkező adventi koszorú készítésre várjuk a családokat a plébániára.

 

December 4 – hétfő

Reggel 6 órakor kezdődik az első hajnali szentmise a Szent Miklós templomban.

2017-ben összesen 11 hajnali szentmise lesz.

Kapcsolódó hírek
Kapcsolódó dokumentumok