aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Szarka Anikó - elnök

Oláh Imre - tag

Horváth Zoltán - tag

Dr. Erdősi László - kültag

Domnánics Alajos - kültag

o Baranyai András

Hatáskör, döntési jogkör:

 • közreműködik az Önkormányzat gazdasági programja és költségvetése kidolgozásában,
 • véleményezi a költségvetési és a zárszámadási rendelet tervezetét,
 • véleményt nyilvánít a helyi adók bevezetéséről, mértékéről, eltörléséről,
 • figyelemmel kíséri az Önkormányzati intézmények pénzügyi tevékenységét,
 • javaslatot tesz a polgármester és az alpolgármester illetményének emelésére,
 • figyelemmel kíséri az Önkormányzat fejlesztési lehetőségeit és fejlesztési feladatainak végrehajtását,
 • figyelemmel kíséri a közszolgáltatási tevékenységet,
 • közreműködik a településfejlesztési koncepciók, programok, kialakításában, véleményezi a rendezési tervek tervezeteit,
 • figyelemmel kíséri az önkormányzati hivatal tevékenységét,
 • nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, a képviselők valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait,
 • kivizsgálja a polgármester és képviselők ellen kezdeményezett összeférhetetlenséggel, méltatlansággal kapcsolatos bejelentéseket, döntési javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti. Előkészíti a képviselő-testület fegyelmi jogkörének gyakorlását,
 • javaslatot tesz a polgármester, alpolgármester jutalmazására,
 • figyelemmel kíséri a város közbiztonságát, katasztrófavédelmi helyzetét,
 • a feladat- és hatáskörébe tartozó szervezetekkel, tevékenységekkel kapcsolatban előkészíti a képviselő-testület döntéseit,
 • előkészíti az önkormányzat városfejlesztési, városképi és idegenforgalmi döntéseit,
 • elősegíti a város gazdaságának, szolgáltatásainak, idegforgalmának fejlődését,
 • közreműködik az épített és természeti környezet védelmében, a közterületek rendjével kapcsolatos rendeletek betartásának ellenőrzésében, jelzéssel él a Polgármesteri Hivatal felé a rendeletekben foglaltak megsértése esetén,
 • javaslatot tesz a helyi építészeti értékek védetté nyilvánítására, illetőleg megszüntetésére,
 • előkészíti a városfejlesztésben jelentős súllyal bíró területek hasznosítására kiírt pályázatokat,
 • javaslatot tesz az éves költségvetésben a városfejlesztési és városrendezési célokra megjelölt előirányzatok felhasználására,
 • véleményezi a közlekedést érintő koncepciókat, javaslatot tesz a város közlekedési koncepciójának korszerűsítésére, aktualizálására, figyelemmel kíséri a közlekedés helyzetét, az utak és hidak állapotát és erről a képviselő-testületet évenként tájékoztatja, állást foglal a közúthálózat fejlesztésével kapcsolatban,
 • javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására, megóvására, őrzésére, fenntartására, bemutatására és helyreállítására,
 • javaslatot tesz zajvédelmi szempontból terület védetté nyilvánítására, kezdeményezi a zajvédelem érdekében csendes övezet kialakítását, véleményezi a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítását, véleményezi az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabály-tervezeteket,
 • javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi alapján felgyülemlő összeg felhasználására, szervezi és ellenőrzi a környezetvédelem terén hozott jogszabályok végrehajtását,
 • kapcsolatot tart a területileg illetékes természet – és környezetvédelmi szakhatósággal
 • a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása előtt véleményezi az önkormányzat nevében benyújtott városfejlesztéssel összefüggő pályázatokat.


ma van
2019. február 17. vasárnap,
Donát napja.
Időjárás:
Választás 2019
Önkormányzati választások 2019Európai Parlamenti választások 2019
eseménynaptár
HKSzCsPSzV
123
45678910
111214151617
1819212223
25262728
Aktuális esemény:
HOLLE ANYÓ
2019. február 20. 14:00

helye: Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár Színházterme
friss fotógaléria
Népszámlálás
Népszámlálás 2011