aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Csepreg Város Önkormányzata általt kiírt pályázatok

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018

Benyújtási határidő: 2017. november 7. kedd, 15:00

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Pályázati felhívás

 

Csepreg Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériummal együttműködve a 2018. évre ismételten kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyelrendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

Az „A” és „B” típusú pályázati felhívás és a mellékletek a központilag rögzített Általános Szerződési Feltételekben megfogalmazottakat tartalmazzák.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben - a 2017 – es pályázati fordulóhoz hasonlóan - az adataikat a pályázók kötelesek rögzíteni az EPER – BURSA rendszerben, az önkormányzatok a kinyomtatott pályázati űrlapok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását végzik el. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

A pályázattal kapcsolatos határidők:

 

A pályázatok kiírásának határideje: 2017. október 3.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7.

Hiánypótlás határideje: 2017. november 23.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 7.

A hozott döntések közzététele, a pályázók értesítése: 2017. december 11.

 

A pályázat szövege és a benyújtandó mellékletek a www.csepreg.hu honlapon érhetőek el.

 

Csepreg, 2017. október 2.

 

Vlasich Krisztián sk.

Csepreg Város polgármestere

Mellékletek:

Pályázati kiírás 'A' 2018

Pályázati kiírás 'B' 2018

Jövedelemnyilatkozat

Nyilatkozat egyedülállóságról

Nyilatkozat tartásdíjról

Önellenőrzési lap