aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Csepreg Város Önkormányzata általt kiírt pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet piaci jelleggel bérbe adható önkormányzati bérlakásra

Benyújtási határidő: 2018. október 15. hétfő

Meghirdetett bérlakás:
9735 Csepreg, Hunyadi u. 12.

Komfortfokozata: komfortos
Alapterülete: 52 m2

Pályázati feltételek:

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(II.24.) számú a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó hatályos rendeletben előírt feltételek megléte.

 

 • Pályázat útján olyan nagykorú személy választható bérlőnek, aki az ország területén másik, beköltözhető lakásingatlan tulajdonjogával, továbbá önálló állami vagy önkormányzati lakás bérletével nem rendelkezik.
 • Jövedelmi viszonyai alapján azzal a személlyel köthető bérleti szerződés, akinek a saját és a vele közös háztartásában élő, és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme a bérbeadást megelőző év alapján meghaladja a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, illetve egyedülálló személy esetén 300%-át.
 • Azon pályázóval, aki más állami vagy önkormányzati lakás bérlője, a lakásbérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha előző lakására vonatkozó bérleti szerződését írásban felmondja, vagy írásban hozzájárul annak közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. A felmondás vagy a közös megegyezéssel történő megszüntetés időpontjának meg kell előznie a pályázaton elnyert bérleti jogviszony kezdő időpontját.
 • A bérlő kiválasztása licit eljárással történik.
 • A hirdetményi időszak időtartama 15 nap, azonban a 15 napos időtartam automatikusan meghosszabbodik addig, amíg legalább egy licitáló nem jelezte részvételi szándékát.
 • A licit induló összege nem lehet kevesebb mint a lakásra meghatározott e rendelet szerinti bérleti díj összege.
 • A licit nyilvános, mindenki, aki megfelel a pályázati kiírásnak és a 50.000 Ft-os bánatpénzt befizette az önkormányzat bankszámlájára a liciten részt vehet.
 • Licitálni a havi lakbér összegére kell, a licit lépcső 10 Ft/m2/hó.
 • A bérleti szerződést azzal kell megkötni, aki a legmagasabb összegű bérleti díjat vállalja megfizetni a licit során. Amennyiben a meghirdetett lakásra csak egy pályázó jelentkezik, akkor a lakást a meghirdetett feltételekkel kell a pályázó részére bérbe adni.
 • Amennyiben a pályázat elbírálását követő 8 napon belül a nyertes pályázó nem köt bérleti szerződést, akkor a befizetett bánatpénzt elveszíti és a bérbeadó a soron következő (második) legjobb ajánlattevővel jogosult a lakásbérleti szerződést megkötni.

 

A Pályázathoz csatolni kell:

A jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó igazolás, mely alapján a 2017. év egésze tekintetében a nettó átlagkereset megállapítható.

 

A bérleti jogviszony időtartama:

1 év határozott idő

 

A licit induló összege:

392 Ft/m2 (20.385 Ft/hó)

 

A Pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati kiírás közzétételétől számított 15 nap.

 

A Pályázat benyújtásának módja:

A pályázat benyújtható a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalban beszerezhető             nyomtatványon.

 

A Pályázat benyújtásának helye:

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.

 

A Pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás:

94/565-030 vagy 30/739-5132 telefonszámon kérhető

 

Egyéb információ:

 • Aki valótlan adatokat közöl, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat elbírálóját megtéveszti, azt a pályázók közül a Képviselő –testület kizárja.
 • A meghirdetett lakás megtekinthető előre egyeztetett időpontban
 • A licit tárgyalás időpontjáról és helyéről a pályázók a pályázati határidő leteltét követően kapnak írásos tájékoztatást.