Ugrás a tartalmi részre

Főmenü

Csepreg Város Önkormányzata általt kiírt pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet szociális jelleggel bérbe adható önkormányzati bérlakásra

Benyújtási határidő: 2018. június 21. csütörtök

Meghirdetett bérlakás:

9735 Csepreg, Széchenyi tér 16.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete: 55 m2

 

Pályázati feltételek:

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(II.24.) számú a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó hatályos rendeletben előírt feltételek megléte.

  • Jövedelmi viszonyai alapján azzal a személlyel köthető bérleti szerződés, akinek a saját és a vele közös háztartásában élő, és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme a bérbeadást megelőző év alapján nem haladja meg a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, illetve egyedülálló személy esetén 300%-át.
  • Vagyoni viszonyai alapján szociális bérlakás bérlőjévé az választható ki, akinek a saját és vele közös háztartásban élő, és vele együtt költöző közeli hozzátartozója nem rendelkezik a mindenkori öregségi nyugdíj minimumának hetvenszeresét meghaladó ingó és ingatlan vagyonnal.
  • Nem köthető szerződés olyan személlyel, akinek a saját és a vele közös háztartásában élő, és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme a bérbeadást megelőző év alapján nem haladja meg a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át (FHT).

 

A Pályázathoz csatolni kell:

A jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó igazolás.

 

A bérleti jogviszony időtartama:

határozott idő

 

Lakbér 2018. évre vonatkozóan:

6.600 Ft/hó

 

A Pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati kiírás közzétételétől számított 15 nap.

 

A Pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtásának határidejét követő képviselő-testületi ülés.

 

A Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalban beszerezhető nyomtatványon kell benyújtani.

 

A Pályázat benyújtásának helye:

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.

 

A Pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás:

94/565-030 vagy 30/739-5132 telefonszámon kérhető

 

Egyéb információ:

  • Aki valótlan adatokat közöl, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat elbírálóját megtéveszti, azt a pályázók közül a Képviselő –testület kizárja.

 

Pályázathoz kapcsolódó dokumentumok
megnevezésfeltöltveméret
Széchényi tér 16.2018.06.05.3.0 Mb

Fel a lap tetejére