Új projektek
Elnyert pályázatok
aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Képviselő-testületi rendeletek

Csepreg Város Képviselő-testületének 3/2020. (II.28.) számú rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről:

 

 

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya

 

  1. az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira
  2. a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalra és
  3. az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

 

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2020. évi költségvetését:

 

a)  1 016 440 994 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 622 978 776 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 38 375 000 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 355 087 218  Ft.

b) 1 016 440 994 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 730 182 980 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 286 258 014 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. és 13. mellékletek részletezik.

 

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások részletezésre kerülnek a 15. mellékletben.

 

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 3 900 000 Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg.

 

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

 

....0.-….. fejlesztési cél, amelyet a 17. és 18. melléklet alapján állapít meg.

 

3. § (1) A költségvetés egyenlege 355 087 218 Ft hiány.

 

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 355 087 218 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

 

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                   355 087 218 Ft,

aa) működési célú                                                                              11 762 689 Ft

ab) felhalmozási célú                                                                       343 324 529 Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                  0 Ft,

ba) működési célú                                                                                      0 Ft

bb) felhalmozási célú                                                                                 0 Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                              0 Ft,

ca) működési célú                                                                                      0 Ft

cb) felhalmozási célú                                                                                 0 Ft

 

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                                0 Ft

aa) működési célú                                                                                      0 Ft

ab) felhalmozási célú                                                                                 0 Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                              0 Ft

ba) működési célú                                                                                      0 Ft

bb) felhalmozási célú                                                                                 0 Ft

 

 

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 71 fő, melyet a 14. melléklet állapít meg,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 71 fő.

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

 

 

5. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 19. melléklet tartalmazza.

 

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 43 521 376 Ft.

 

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 16. melléklet tartalmazza.

 

 

 

3. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

 

7. § (1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését:

 

a)  112 284 876 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 300 000 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 111 984 876 Ft.

b) 112 284 876 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 110 189 376 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 095 500 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. és 12. mellékletek részletezik.

 

8. § (1) A Közös Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

 

(3) A köztisztviselői illetményalap 2020. évre 46 380,- Ft”

4. Az önkormányzat saját költségvetése

 

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

 

a)  946 911 765 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 574 928 776 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 38 375 000 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 333 607 989 Ft.

b) 946 911 765 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 467 048 909  Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 281 737 514 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 198 125 342 Ft.

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és 8. mellékletek részletezik.

 

10. § (1) Az önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

5. Az önkormányzat Egészségház költségvetési szervének költségvetése

 

11. § (1) A képviselő-testület az Egészségház 2020. évi költségvetését:

 

a)  35 498 210 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 16 300 000 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 19 198 210 Ft.

b) 35 498 210 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 34 373 210 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 125 000 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 9. mellékletek részletezik.

 

12. § (1) Az Egészségház 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

 

 

6. Az önkormányzat Területi Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

 

13. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2020. évi költségvetését:

 

a)  99 260 772 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29 900 000 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 69 360 772 Ft.

b) 99 260 772 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 97 960 772 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 300 000 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 10. mellékletek részletezik.

 

14. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7. Az önkormányzat a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

 

15. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2020. évi költségvetését:

 

a)  20 610 713 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 550 000 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 19 060 713 Ft.

b) 20 610 713 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 20 610 713 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. és 11. mellékletek részletezik.

 

16. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  0 fő.

 

 

 

 

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület szintén saját hatáskörében tartja. Az értékpapír visszavásárlás jogát a polgármesterre átruházza.

 

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A finanszírozási műveletek a 20. melléklet szerint kerültek meghatározásra.

 

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

 

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester.

 

(5)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzathoz, egyéb esetben a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

 

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

 

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.

 

(8)  A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

 

(9) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel.

 

(10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását és írásbeli jóváhagyását követően végezhetik el.

A képviselő-testület a költségvetési szerv vezetőjét a polgármester előzetes tájékoztatása és írásbeli jóváhagyását követően hatalmazza fel, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

 

18. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogával a polgármester rendelkezik.

9. Egyéb rendelkezések

19. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön határozatban állapítja meg.

20. § 21. melléklet szerint kerül megállapításra az intézmény finanszírozása.

 

21. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadások a 23. melléklet szerint kerültek elfogadásra.

 

22. § Támogatások, kölcsönök bevételei a 24. melléklet szerint kerültek elfogadásra.

 

23. § A helyi adók részletezését a 25. melléklet tartalmazza.

 

24. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A következő leltározást 2022. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

 

 

25.§ (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.

 

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

a.)    a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;

b.)    a b.) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.

(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.

 

26.§ (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a képviselő-testület döntése alapján nyújtható, elszámolási kötelezettséggel.

 

(2) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, annak felhasználásáról elszámol és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni.  Az adott évi támogatás feltétele, hogy az előző évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

27. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége a 2020. évben 450 forint.

 

28. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

Csepreg, 2019. február 27.

 

 

 

 

Horváth Zoltán                                                                  dr. Balogh László

polgármester                                                             jegyző

 

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2020. február 28-án kihirdetésre került.

 

 

 

dr. Balogh László

jegyző

 

 

3/2020. (II.28.) számú rendelet letöltése [mérete: 1.9 Mb]
Rendelethez kapcsolódó dokumentumok
megnevezésfeltöltveméret
CsepregR3 egységes 2020.07.14.244.7 Kb
CsepregR3 egységes melléklet2020.07.14.643.1 Kb
ma van
2020. augusztus 11. kedd,
Zsuzsanna napja.
Időjárás:
Választás 2019
Önkormányzati választások 2019Európai Parlamenti választások 2019
eseménynaptár
HKSzCsPSzV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Hulladékgyűjtés
Hulladékgyűjtési naptárak
Tűzmegelőzés
Tűzmegelőzési célú kampány
friss fotógaléria
Népszámlálás
Népszámlálás 2011